อัพเดทเมื่อ 04 เม.ย. 2557

อัตรากำลัง

   

นายเขมชาติ ปัญจมทุม

ผู้อำนวยการศูนย์

   

 

 

 

 

 

 

 

ายชัยวัธน์ สมุทรเก่า

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

นายสันต์ สุริยันต์

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

นายอนุรักษ์ เรือนหล้า

วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ

(อัตราว่าง)
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติการ
(อัตราว่าง)
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติการ